Responsible disclosure

Hoe kan ik een zwakke plek in een ICT-systeem van de Rijksoverheid melden (Responsible Disclosure)?
 

Een zwakke plek in een ICT-systeem van de Rijksoverheid, zoals NIX18.nl, kunt u melden aan het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). U kunt dit melden via het e-mailadres cert@ncsc.nl. Meld de kwetsbaarheid voordat u dit aan de buitenwereld kenbaar maakt. Zo kan de Rijksoverheid eerst maatregelen treffen. Dit heet Responsible Disclosure.

Waar u aan moet denken bij Responsible Disclosure

Als u een melding doet van een kwetsbaarheid in een ICT-systeem, denk dan aan de volgende zaken:

 • Geef voldoende informatie om het probleem te reproduceren. Zo kan de Rijksoverheid het probleem zo snel mogelijk oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende. Bij ingewikkeldere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
 • Laat contactgegevens (e-mailadres of telefoonnummer) achter zodat de Rijksoverheid met u contact kan opnemen.
 • Doe de melding zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid.
 • Deel de informatie over het beveiligingsprobleem niet met anderen totdat het is opgelost.
 • Ga verantwoordelijk om met de kennis over het beveiligingsprobleem. Verricht geen handelingen die verder gaan dan wat nodig is om het beveiligingsprobleem aan te tonen.

Voldoet u bij uw melding aan deze voorwaarden? Dan verbindt de Rijksoverheid geen juridische consequenties aan de melding.

Maak geen misbruik van een zwakke plek in een ICT-systeem

Als u een kwetsbaarheid ontdekt, maak hier dan geen misbruik van. Bijvoorbeeld door:

 • malware te plaatsen;
 • gegevens in een systeem te kopiëren, wijzigen of verwijderen (een alternatief hiervoor is een directory listing maken van een systeem);
 • veranderingen aan te brengen in het systeem;
 • herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot het systeem of de toegang te delen met anderen;
 • gebruik te maken van het zogeheten ‘bruteforcen’ van toegang tot systemen;
 • gebruik te maken van denial-of-service of social engineering.

Wat de Rijksoverheid doet bij Responsible Disclosure

Heeft u een melding gedaan van een zwakke plek in een ICT-systeem? De Rijksoverheid behandelt deze melding als volgt:

 • U krijgt binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging van de Rijksoverheid.
 • De Rijksoverheid reageert binnen 3 werkdagen op uw melding. Deze reactie bevat een beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • De Rijksoverheid houdt u als melder op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • De Rijksoverheid lost het beveiligingsprobleem zo snel mogelijk op, maar uiterlijk binnen 60 dagen. De Rijksoverheid zal samen met u bepalen of en hoe over het gemelde probleem wordt bericht. Berichtgeving vindt pas plaats nadat het probleem is opgelost
 • De Rijksoverheid biedt een beloning als dank voor de hulp.

De Rijksoverheid behandelt uw melding vertrouwelijk. De Rijksoverheid deelt persoonlijke gegevens niet zonder toestemming van u met derden. Behalve als dit wettelijk of door een rechterlijke uitspraak verplicht is. De Rijksoverheid kan, als u dat wilt, uw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid.

Leidraad Responsible Disclosure

Om organisaties te helpen een eigen beleid voor Responsible Disclosure op te stellen, heeft de Rijksoverheid een leidraad voor Responsible Disclosure opgesteld. Ook melders kunnen met deze leidraad nagaan wat ze kunnen doen als ze een kwetsbaarheid ontdekken.

Kwetsbaarheid in ICT-systeem buiten de Rijksoverheid

Ontdekt u een kwetsbaarheid bij een overheidsinstantie buiten de Rijksoverheid? Benader dan eerst deze instantie. Het kan dan gaan om een gemeente, provincie of een organisatie met een zogeheten vitale functie (zoals energie- en telecombedrijven).

Reageert de organisatie niet of niet goed? Dan kunt u het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) op de hoogte brengen. Zij vervullen dan de rol van intermediair.